ПРОЦЕСЪТ НА ЗАСНЕМАНЕ
НА НОЩНОТО НЕБЕ

  • Подготовка
    Избиране на локация, преглед на прогнозата, подготовка на различни композиции - няма да пропуснем нито една стъпка
  • Заснемане
    Процесът на събиране на данни - как да подходим така, че да бъдем доволни от крайния резултат
  • Обработката
    Или когато цялата ни работа дава своя резултат - как да изкараме всеки детайл, който сме заснели

УРОЦИ

Плануване - условия за снимане на астрофотграфия
Прочети повече